Privacy Policy

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Les Pieds des Sables, geen onderneming of rechtspersoon, maar slechts een aansprekende naam voor ons familiehuisje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Les Pieds des Sables verkrijgt je persoonsgegevens doordat je geboekt hebt bij onze partner, Belvilla.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verkrijgen:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– datum van boeken en aantal personen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Les Pieds des Sables ontvangt en verwerkt daarom geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou en slaat deze gegevens ook niet op op eigen computers/servers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Les Pieds des Sables verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je op te (laten) vangen door onze caretaker op de dag van aankomst
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Les Pieds des Sables neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Les Pieds des Sables bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Standaard persoonsgegevens > Geen fiscaal regime, vernietiging 30 dagen na vertrek uit Les Pieds des Sables.

Delen van persoonsgegevens met derden

Les Pieds des Sables verkoopt of deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit wettelijke noodzakelijk is.  Er zijn geen derden die toegang hebben tot uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Les Pieds des Sables gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek dient u in te dienen bij onze exclusieve boekingspartner, Belvilla. De bewaartermijnen, wettelijke eisen en anders juridische zaken waaraan u verzoek aan Belvilla dient te voldoen, zijn opgenomen in de (AVG Compliant) Privacyverklaring van Belvilla. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Les Pieds des Sables. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Les Pieds des Sables neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Les Pieds des Sables slaat geen persoonsgegevens op, de bovengenoemde persoonsgegevens die wij van Belvilla ontvangen blijven op de beveiligde boekingsservers van Belvilla staan.  De gehele website van Les Pieds des Sables, alsmede de link tussen de website van Les Pieds des Sables en de boekingsmodule van Belvilla is beveiligd door middel van 2048 Bit SSL.  Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Les Pieds Des Sables of Belvilla.  U kunt gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over hoe Belvilla met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet door Les Pieds des Sables. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze website

2 juni 2018